| Dokumenty | e-Dziennik|Katalog biblioteczny|

Rzecznik Praw Ucznia 
Aneta Chomczyńska Aneta Chomczyńska
Joanna Perlikowska Joanna Perlikowska

Prawa i obowiązki uczniów

Rzecznik Praw Ucznia to osoba, której rolą jest dbanie, aby przestrzegano praw i obowiązków uczniów, a także pomoc w rozwiązywaniu nieporozumień pomiędzy uczniami, uczniami i nauczycielami.

Uczniowie mogą zgłaszać problemy osobiście w każdy czwartek od godz. 10.05 - 10.55 (sala 30).